ການຢັ້ງຢືນ

ຖານທົດລອງຜະລິດຕະພັນ PetroChina

ໃບອະນຸຍາດ ດຳ ເນີນທຸລະກິດຂອງ XiPai

ໃບຢັ້ງຢືນການໃຫ້ຄະແນນສິນເຊື່ອ AAA

ໃບຢັ້ງຢືນ Api-6a

ໃບຢັ້ງຢືນ Api-6c

ໃບຢັ້ງຢືນ Api-6d

ໃບຢັ້ງຢືນ Sipai ສຳ ລັບວາວບານ

ໃບຢັ້ງຢືນ Sipai ສຳ ລັບວາວບານ

ຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ Jiangsu

ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບ AAA ຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງວັດແທກ

ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ

ໃບຢັ້ງຢືນ 20211216ce

ການຢັ້ງຢືນ SIL ຂອງ actuator

ການຢັ້ງຢືນ SIL ຂອງ actuator

ໃບຢັ້ງຢືນ Api-q1